Niemiecka stacja państwowa NRD wyświetla z ogromnym sukcesem w godzinach największej oglądalności film „Danzig Goldene Stadt an der Ostsee” (Gdańsk Złote Bałtyckie Miasto)